ปัญหา Ajax กับ Browser FF

posted on 13 Nov 2008 15:25 by wana in Programmer

         ได้ลองเล่นเจ้าตัว Ajax ทดสอบกับตัว Editor ไม่มีปัญหาอะไร ข้อมูลขึ้นปกติ  พอลองเทสกับ Browser FF เอ๊ะไหง๊ไม่ขึ้นล่ะ โดยการเปิดตาม path file ที่อยู่เลย เช่น file:///C:/eclipse/workspace/PT1/ajax_test2.html ก็ลองเลย ผลออกมา เจ้า Firebug เด้ง error มาเลย ได้ error ดังนี้

 uncaught exception: Access to restricted URI denied (NS_ERROR_DOM_BAD_URI)

ทดสอบกับ IE 6 ไม่มีปัญหาอะไรแสดงผลถูกต้อง....  ><"

จากการค้นหา และลองผิดลองถูก ปรากฏว่า ต้องเอาไฟล์นี้ที่เขียนนั้นไปวางไว้บน Server ก็จะรันได้ปกติแล้ว

สรุปว่า ไม่ได้ทำบน Server นั้นเองเลยทำให้มีปัญหานี้เกิดขึ้น ... 

 

 

Comment

Comment:

Tweet